มาต่อกันเลยนะครับสำหรับงาน Block Mountain ตอนที่ 2 สำหรับ ตอนที่ 1 สามารถอ่านได้จาก

Session 13: Metaverse

โดยคุณ Dom Charoenyos, CEO Domecloud และ คุณ Satean Boonmanat, CEO MetaverseXR โดยเนื้อหาจะมี 2 ส่วนด้วยกันคือของคุณเสถียรแล้วต่อด้วยของคุณโดม

เนื้อหาของคุณเสถียร

Metaverse คืออะไร

 • Metaverse -> Virtual Reality + Blockchain + 2nd life & 2nd World Ecosystem ทำให้เราแน่ใจว่า Metavserse คือ Social Platform 3.0

ใครจะเข้ามาเล่น Metaverse

 1. กลุ่มคน Generation Alpha และ Z ที่เป็นกลุ่มคนที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีพวกนี้ – มีอยู่ 12 ล้านคนในไทย
 2. กลุ่มคนที่เป็น Crypto holder ที่เป็นกลุ่มใหญ่มาก เป็นสัดส่วน 20%
 3. กลุ่มคนที่เล่น VR/AR – มีบัญชีอยู่ 27 ล้านบัญชี
จำนวนบัญชีคริปโต

จำนวนบัญชีคริปโต

อนาคตของ Metaverse คุณเสถียรคิดว่าอนาคตของ Metaverse จะถูกเล่นผ่านแว่น AR เมื่อบริษัทอย่าง Apple, Huawei หรือ Xiaomi ทำ แว่นราคาถูกคนจะมาใช้แว่นพวกนี้  Metaverse จะมีการเติบโตอย่างมาก

คาดการณ์การเติบโตของตลาด Metaverse

คาดการณ์การเติบโตของตลาด Metaverse

สรุปท้ายสุดของ Metaverse

 • ในอนาคตครึ่งหนึ่งของรายได้ Metaverse จะมาจากเกม
 • Metaverse จะสร้าง Unicorn อีก 1000 ตัว

เนื้อหาของคุณโดม

 • ทำ Metaverse Thailand ตัดสินใจทำเพราะ Facebook ประกาศจะทำ Metaverse ของตัวเอง
 • Metaverse ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ
  • Digitalize – ทำให้เราเป็นเจ้าของสินทรัพย์ได้จริง
  • XR หรือ Argument Reality  และ Virtual Reality
 • NFT มากกว่า 50% คนไทยเป็นคนทำ
 • Metaverse คือสิทธิ์ที่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินดิจิตอลได้
 • Metaverse ควร Decentralize ด้วย  ฉะนั้น Blockchain จึงตอบโจทย์ ถึงแม้ตัว Storage จะไม่ Decentralize  แต่การโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินดิจิตอลยังทำงานบน Blockchain อยู่จึงยังเป็น Decentralize
 • ฺSandbox เป็นผู้นำ Metaverse ของโลก และเป็นต้นแบบของ Metaverse Thailand ซึ่ง Sandbox ทำคือ
  • ลงทุนขายทีดิน
  • สร้าง SDK สำหรับทำเกม
  • สร้างสุกลเงินให้
 • ไทยมี Defi และ Metaverse มากสุดของโลก

Session 18: 5 เทรนด์คริปโตปี 2022 – ปีที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ใครก็ไม่สามารถจินตนาการได้

โดย Palakron Yodchomyan CEO KULAP

5 เทรนด์คริปโตปี 2022

ปีที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ใครก็ไม่สามารถจินตนาการได้

 1. การเติบโตอย่างรวดเร็วของนักพัฒนาสาย Blockchain หรือ web3 จากพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็น Knowledge, Doc, Dev Tool, Ecosystem ซึ่งนักพัฒนาถือเป็นปัจจัยที่จะทำอุตสาหกรรมด้านนี้เติบโตได้
  จำนวนนักพัฒนา web3

  จำนวนนักพัฒนา web3

 2. Scaling solution war พอเกิด traffic บน chain ทำให้แต่ล่ะ Blockchain ต้องเพิ่ม scaling ได้มากขึ้น ทำให้เกิดต่อสู้กันระหว่าง L1 Sidechain และวิธี Scaling อีกวิธีคือ Layer 2 Solution เมือก่อน Ethereum กินประมาณ 80% ของ Defi แต่ตอนนี้เหลือแค่ 55% เพราะโดนกินส่วนแบ่งจากการแข่งขันเรืองของ Sidechain
 3. การเกิดขึ้น ของ Game NFT กับ Game Influencer หน้าใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ Blockchain
 4. Brand เริ่มมองหาหรือใช้ NFT กับธุรกิจ ทำให้เกิด Agency แบบใหม่ของการเล่าเรือง Brand ผ่าน NFT และต่อยอดไป Metaverse
  Bored Ape - Bored and Hungry

  Bored Ape – Bored and Hungry

 5. สงคราม Metaverse War มี Metaverse จำนวนมาก แล้วเราจะเข้า Metaverse อันไหนดี?  ผู้บรรยายแนะนำให้เข้ารวมทุกอัน แต่จะแนะนำ 4 อันคือ
  1. Decentraland
  2. Sandbox
  3. Gala Games
  4. Ape MetaRPG

Session 23: CryptoRonin 

มาในธีมสงครามกลางเมืองญีปุ่นยุค Shin Shogun เป็นเกมแนววางแผนการรบ ชิงพื้นที่ ความสนุกจะเน้นที่ Guild War เป็นหลัก ผู้เล่นต้องไปรวมกลุ่มเพื่อแย่งชิงพื้นที่กัน เมื่อแย่งพื้นที่เมืองมาได้ ผู้เล่นจะได้เป็น Daimyo ของเมืองนั้นๆ และสามารถเก็บภาษีผู้ผ่านทางได้ ในเมืองสามารถขุดเมือง หรือตีเกราะได้ ตัวละครแต่ล่ะตัวจะไม่ซ้ำกัน และมีคลาสที่แตกต่างกันที่แพ้ชนะกัน

ตัวอย่างภาพในเกม

 • Crypto Ronin
 • Crypto Ronin
 • Crypto Ronin
 • Crypto Ronin
 • Crypto Ronin
 • Crypto Ronin
 • Crypto Ronin

Session 26: Moo Monster

โดยคุณ Phasakorn Towtrakul CEO Moo Monster

 • Moo Monster
 • Moo Monster
 • Moo Monster
 • Moo Monster
 • Moo Monster
 • Moo Monster
 • Moo Monster
 • Moo Monster
 • NFT use case
 • Moo Monster
 • Moo Monster
 • Moo Monster
 • Moo Monster
 • Moo Monster

Gamefi คืออะไร

Gamefi คือส่วนผสมของ Game กับ Defi เป็น โดยมีส่วนผสมของ NFT เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเกม นอกจากเล่นเกมที่ได้ความสนุกแล้วยังได้เงินหรือ asset อื่นๆ สาเหตุที่ Gamefi ได้รับความนิยม: เนื่องจาก เกม Axie Infinity ที่ได้รับความนิยมตั้งแต่ต้นปีก่อน

คุณพัสกรให้ความเห็นว่า Gamefi ก็ไม่ได้ต่างกับเกมปกติทั่วๆไป ดั้งนั้นผู้เล่นไม่ควรมองเรืองการเล่นเพื่อได้เงินแต่ควรมองการเล่น Gamefi เพื่อความสนุก

Use case ของ Gamefi ที่จะมาเกี่ยวกับ NFT มากขึ้น

NFT use case

NFT use case

เช่นในกรณีของ Bored App ที่สุดท้ายแล้วเอา NFT มาทำเป็น Gamefi หรือ Metaverse

อนาคตของ Gamefi

สิ่งที่คุณพัสกรคิดว่าจะเกิดขึ้นในวงการ Gamefi ในอนาคตคือ

 1. Gamefi จะมีคุณภาพสูงและมีความหยั่งยืนมากขึ้น
 2. จะยังเห็น Play to Earn และ Click to Earn
 3. Play First Earn Second
 4. Metaverse
 5. Ownership and Community – จะเห็นว่า Gamefi จะไม่ต่างกับเกมแบบปกติเพียงแต่จะมีความเป็นจ้าของทำให้เกิดเป็น community มากขึ้น

คุณพัสกรมองว่า Gamefi เป็นโอกาสใหม่ ที่จะสามารถเข้าไปเล่นได้ ทุกบริษัทเกมในไทยตอนนี้มากกว่า 80% ทำ Gamefi สุดท้ายจะมีเป็นร้อยเป็นพัน Gamefi แต่หากเทียบบริษัทเกมในไทยกับต่างชาติเช่น เกาหลี จีน ญีปุ่น ในไทยไม่มีบริษัทเกมที่สามารถทำเกมได้ดีขนาดนั้น ฉะนั้นบริษัทเกมควรมองว่าจะ “Position” เกมตัวเองยังไงถึงจะประสบความสำเร็จ

Moo Monster

มีผู้ใช้ 120,000 คนทั่วโลกและมี daily active user ที่ 8,000 คน