3 เหตุผลที่นักพัฒนาเกมต้องให้ความสำคัญกับผู้ใช้ Internet พันล้านต่อไป

ปัจจุบันมีผู้ใช้ internet จำนวน 3 พันล้านกว่าคน หรือ 40% ของประชากรโลกสามารถเข้าถึง internet ได้ หากย้อนไปในปี 1995 มีแค่เพียงประชากร 1% ที่สามารถเข้าถึง internet ได้ และแล้วตัวเลขนี้ก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงระหว่างปี 1999-2013 ที่มีการเพิ่มจำนวนผู้ใช้ internet ถึง 10 เท่าตัว ผู้ใช้ internet พันล้านแรกครบเมือปี 2005 พันล้านที่สองครบเมือปี 2010 และพันล้านที่สามครบเมือปี 2014 สำหรับผู้ใช้พันล้านต่อไป(ขอเรียกว่าผู้ใช้พันล้านต่อไปนะครับ) หากเรามองให้ภาพรวมของผู้ใช้ internet ทั้งหมดอาจจะ ไม่มีอะไรน่าสนใจ แต่หากเรามองการเจริญเติบโตว่าพันล้านต่อไปนี้ว่าจะมาจากไหน จะทำให้เรามองเห็นว่าเพราะเหตุใดเราจึงต้องให้ความสำคัญกับผู้ใช้พันล้านใหม่นี้ ผู้ใช้ internet พันล้านคนต่อไปจะมาจากไหน 13 ประเทศ ที่มีการเจริญเติบโตของผู้ใช้ Internet มากสุดในปี 2016 ในภาพข้างบน เป็นการแสดงจำนวนของผู้ใช้ internet ที่เพิ่มขึ้นใน