เกียวกับผม

Aun Taraseina Profile picture

อั๋นเรียนจบจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลับเชียงใหม่เมือปี 2004 แต่ด้วยความชอบในการเล่นเกมช่วงสมัยเรียนเช่นเกม Counter Strike และ Starcraft พอเรียนจบจึงมุ่งหางานเกียวกับการสร้างเกม จนได้เริ่มทดลองงานที่ บ. Chiangmai Digital Works ที่สร้างเกมดังระดับโลกในยุคนั้น  โดยได้รับรางวัลเกมยอดเยียมแห่งปีจากเกมชื่อ Turjah อั๋นได้เรียนรู้จากทีมงานผู้สร้าง Turjah และ เริ่มพัฒนาเกมเพือขายสำหรับเครืองเกมตู้และเครืองเกมมือถือ Feature Phone​ ซึ่งเป็นอุปกรณืมือถือพกพาและรูปแบบการเล่นเกมที่ได้รับความนิยมมากสุดในยุคนั้น

หลังจากพัฒนาเกมบน Feature Phone ด้วย J2me ประมาณ 2 ปี อั๋นก็เริ่มสอนการพัฒนาเกมด้วย J2me ให้องค์กรส่งเสริมซอฟแวร์แห่งชาติหรือ SIPA ซึ่งในระยะเวลานั้นสอนให้แก่ผู้สัมครเข้าโครงการมากกว่า 500 คน เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเกม เมือตลาดผู้เล่นเกมแนว Casual บน Desktop เริ่มขยายตัวและผู้เล่นเกมส่วนใหญ่เริ่มเปลี่ยนไปเล่นเกมบน Desktop มากกว่าเดิม ทำให้อั๋นเปลี่ยนไปพัฒนาเกมบน Desktop สำหรับตลาดต่างประเทศ ในระยะเวลานี้อั๋นจึงเริ่มพัฒนาเกมบน Desktop ทั้งเกมแนว 2D และ เกมแนว 3D ควบคู่กับการสอนพัฒนาเกมบน Desktop ไปด้วย

ในเวลาต่อมาอั๋นไปเป็นหัวหน้าฝ่ายนักพัฒนาเกมต่อที่ บ. Creative Kingdom ก่อนจะมาเป็นคนดูแลธุรกิจ และ เป็นประธานฝ่ายบริหารที่ บ. Kiragames ในช่วงเวลานี้ อั๋นสามารถทำให้รายได้ Kiragames เพิ่มขึ้น 5 เท่าและเพิ่มจำนวนนักพัฒนาของ บ. Kiragames จาก 6 คนเป็น 17 คน จนทำให้ บ. Kiragames เป็นที่สนใจจากภายในและต่างชาติมากมาย เกม Unblock Me ที่พัฒนาโดย บ. Kiragames​ เป็นเกมหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุงในโลก(ยอดโหลดสูงสุดของโลกในปี 2009) ทำอั๋นได้มีโอกาสไปพูดในงานทั้งในประเทศและนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง จนได้รับเกรียติให้เป็น หนึ่งในกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมนักพัฒนาเกมไทย และทาง Google เชิญให้เป็น Google Developer Expert เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ในธุระกิจ startup อื่นๆ ด้าน IT ผ่านการทำงานในสายอาชีพนักพัฒนาเกมมา 18 ปี ทุกวันนี้ อั๋นก็ยังหลงไหลการสร้างเกม ศึกษา และติดตามข่าวสารต่างๆเกียวกับด้านเกม จึงอยากหาที่เขียนเพือถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักพัฒนาท่านอื่นๆ จึงเป็นที่มาของ Blog นี้

ปัจจุบันอั๋น

  • รับเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเกมและการตลาดสำหรับธุรกิจเกม หากสนใจสามารถปรึกษากับอั๋นได้ทางนี้
  • เป็น CEO บริษัท Gamefi Revolution Co., Ltd. บริษัทพัฒนาเกมบน Block Chain