โอกาสของตลาดโมบายใน SEA

วันนี้อยากจะเขียนถึง โอกาสของตลาดโมบายใน SEA นะครับ โดยจะเป็นการมองภาพรวมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด สาเหตุที่ผมมองว่าตลาดเอเชียสำหรับโมบายเป็นตลาดที่น่าสนใจเพราะในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา จำนวนผู้ใช้โมบายในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอัตราการเจริญเติมโตมากที่สุดตลาดหนึง แต่นอกจากนั้นสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือพฤติกรรมการใช้งานโมบายของผู้ใช้ในย่านนี้ที่จะมีลักษณะเป็นโมบายเฟิส ยิ่งทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะเด่นที่ไม่เหมือนใคร

การใช้งาน internet ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ

การใช้งาน internet ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ

โอกาสของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมากเนื่องจากจำนวนผู้ใช้ที่กำลังเข้าถึง internet ที่ผ่านมามีสัดส่วนน้อยกว่าภูมิภาคอื่นๆ ที่เจริญแล้วเช่นอเมริกาเหนือหรือยูโรป การที่เทคโนโลยีเช่นมือถือสามารถเชื่อมต่อ internet ในราคาประหยัดแบบไร้สาย ทำให้การเข้าถึง internet ในประเทศกำลังพัฒนาก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว  เราจะเห็นได้จากตัวเลขข้างบนที่แสดงให้เห็นสัดส่วนการเชื่อมต่อเข้าเว๊ปของผู้ใช้งานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคปัจจุบัน เลือกที่จะเข้าเว๊ปโดยใช้มือถือมากกว่าคอมตั้งโต๊ะมาก หากเราไปมองฝั่งประเทศอย่างอเมริกาเราจะพบกว่าตัวเลขที่เข้าผ่านมือถือกับคอมตั้งโต๊ะนั้นเรียกได้ว่าเท่ากันเลย (อ้างอิง)  โอกาสที่เกิดจากการเจริญเติบโตที่สูงจึงมีเยอะ เมื่อมีผู้ใช้เริ่มใช้ internet ผ่านโมบายครั้งแรกเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดพฤติกรรมการใช้งานโมบายของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เหมือนใคร เป็นยังไงเดียวเราไปดูกันครับ

สัดส่วนนาทีหน้าจอของจอแต่ล่ะประเภท

สัดส่วนนาทีหน้าจอของจอแต่ล่ะประเภท

จากรูปข้างบนอยากให้สังเกตกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เทียบกับกลุ่มประเทศอื่นๆ จะเห็นว่าประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเพียงกลุ่มเดียวที่ใช้เวลาหน้าจอโมบายมากกว่าครึ้งหนึงของเวลาหน้าจอทั้งหมด โดยเฉพาะประเทศไทยที่ใช้เวลาหน้าจอบนโมบายเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าประเทศอื่นๆ เป็นสัดส่วนถึง 60% ของเวลาหน้าจอทั้งหมด ถ้าสงสัยว่าเพราะอะไรก็ลองดูรอบๆตัวเราก็ได้ครับ คงจะเห็นคนไทยหลายๆ คนกำลังก้มหน้าก้มตาเล่นมือถือและแบ่งปั่นประสบการณ์ชีวิตตัวเองผ่าน social กันอยู่ ซึ่ง social ก็เป็นปัจจัยหนึง อีกส่วนก็เป็นเรืองของวิถีชีวิตการใช้ชีวิตในประเทศไทยด้วย เช่นรถติด หรือการรับชมรายการบันเทิงต่างๆที่สามารถรีบชมผ่านทางโมบายได้ทั้งหมดแล้ว

จากตัวเลขการใช้งานโมบายต่างๆข้างต้นทำให้เราสามารถกล่าวได้ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป้นภูมิภาคแรกที่ถือเป็น Mobile First อย่างสมบูรณ์จริงๆ

ที่นี้หากเราลองมาวิเคราะห์กันให้ลึกขึ้นว่าผู้ใช้งานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถแบ่งกันใช้งานบนโมบายเป็นการใช้งานด้านไหนบ้างเราสามารถแบ่งได้ดั้งนี้

รูปแบบการใช้งานโมบายของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รูปแบบการใช้งานโมบายของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จะพบว่าการใช้งานโมบายของผู้ใช้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะการใช้งานที่อิงกับโมบายแทบจะสมบูรณ์แบบคือ มีความต้องการใช้โมบายเพือทดแทนการใช้งานบนคอมตั้งโต๊ะในทุกๆด้าน ประกอบกับการที่ยังมีพื้นทีให้ขนาดตลาดขยายตัวได้อีก

โดยเฉพาะประเทศอินโดนิเชียที่การเข้าถึงของโมบายยังน้อยอยู่ รวมถึงประเทศไทยที่ยังมีพื้นที่เหลือให้โตอีกมาก จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจทุกประเภทที่ต้องการเข้าถึงผู้ใช้ได้มากขึ้น อย่างเจาะจงมากกว่าเดิม