ค่า Retention สำหรับ Day 1/ Day 30

ค่า Retention สำหรับ Day 1/ Day 30