การ Prototype เกมคืออะไรและมีประโยชน์ยังไง

บทความนี้จะเล่าเรื่องของการ Prototype เกมต่อเนื่องจากเนื้อหาบทความที่แล้วที่เขียนเรื่องของ Game Design Doc(GDD) ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าการ Prototype เกมมีความสำคัญในกระบวนการพัฒนาเกมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นตัวช่วยตอบคำถามของนักออกแบบเกมที่เกิดขึ้นมากมายในขั้นตอนการเขียนเอกสารออกแบบเกม(GDD) ซึ่งคำถามที่สำคัญที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้น "เกมจะสนุกไหม?" สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการ Prototype เกมคือ เมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้  การทำ Prototype(Digital Prototype) ไม่ได้ถือเป็น "กระบวนการมาตรฐานของการพัฒนาเกม" เพราะการทำ Prototype จะเป็นสิ่งที่เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะ เนื่องจากการพัฒนา Prototype ต้องเขียนเกมเริ่มจากศูนย์ตั้งแต่ platform layer จนถึงตัวเกม  หลายๆ คนก็เลยจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลย  การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้นักพัฒนาหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนา Prototype เกมมากขึ้นก็คือการที่ Game Engine เป็น service ที่แพร่หลายและราคาถูกค่าใช้จ่ายของการพัฒนาเกมในยุคปัจจุบันที่แพงกว่าเดิมมากก่อนหน้านี้การพัฒนาเกมจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากเพราะ ไม่ได้มี Game Engine สำหรับนักพัฒนารายย่อยแบบในปัจจุบัน การที่นักพัฒนาหน้าใหม่หรือนักพัฒนาอิสระจะทำ Prototype ได้ก็ต้องเริ่มจากพัฒนา Engine สำหรับทำ Prototype ก่อน ซึ่งเสียเวลาเป็นอย่างมาก  นักพัฒนาหลายคนยอมแพ้ เลิกคิดเรื่องการพัฒนาเกมตั้งแต่ขั้นตอนนี้